2008-024

År: 2008     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 7, NSB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/NSB

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

13. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

4135 medl. i NSB AS, CargoNet AS, Mantena AS, MiTrans AS, NSB Gjøvikbanen AS, NSB Trafikkservice AS, Terminaldrift AS

Plassfratredelse mottatt:

30. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2008 kl. 06.00 og 9. juni 2008 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

67 medl. av Norsk Lokomotivmannsforbund og 197 medl. av Norsk Jernbaneforbund ved NSB AS, CargoNet AS, Mantena AS og NSB Trafikkservice og Terminaldrift AS. Fra 09.06: 9 medl. i Mitrans AS.

Mekling berammet:

5. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

30. mai 2008

Meklingsfrist:

6. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. juni 2008 kl. 23:00

Resultat
Forhandlingsløsning 30.05 i NSB AS. Forhandlingsløsning i de andre selskapene 04.06.

Sist oppdatert: 5. juni 2008 kl. 10:12

Saken ble opprettet: 14.mai 2008 kl. 11:17

Gå tilbake til rikssaker