Riksmekleren logo

Meny

2008-025

År: 2008     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2008 - Kabinansatte i TUIFly Nordic AB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart/TUIFly Nordic AB

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

20. mai 2008

Plassoppsigelse utløp:

4. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

20. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 64 kabinansatte

Plassfratredelse mottatt:

29. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

4. juni 2008 kl. 24

Plassfratredelse antall:

52

Mekling berammet:

4. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

29. mai 2008

Meklingsfrist:

5. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

5. juni 2008 kl. 09:10

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

5. juni 2008

Resultat fra konflikten
Forhandlingsløsning 9. juni 2008

Konflikt avsluttet:

9. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker