Riksmekleren logo

Meny

2008-026

År: 2008     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

22. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

23. mai 2005

Plassfratredelse mottatt:

2. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2008 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

60 medl. på Snorre A feltet, StatoilHydro og 26 medl. på Draugen A feltet, Shell

Mekling berammet:

5. og 6. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

2. juni 2008

Meklingsfrist:

7. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. juni 2008 kl. 13:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling, 3. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker