2008-027

År: 2008     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 9 - Relacom AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-Spekter

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Negotia

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/Relacom AS

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

23. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 100

Mekling berammet:

9. og 10. juni 2008

Mekling avsluttet:

6. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning 6. juni 2008

Sist oppdatert: 9. juni 2008 kl. 10:36

Saken ble opprettet: 23.mai 2008 kl. 11:55

Gå tilbake til rikssaker