Riksmekleren logo

Meny

2008-028

År: 2008     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 9 - Relacom AS, Flytoget AS, Ofotbanen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
EL & IT Forbundet og Norsk Lokomotivmannsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/Relacom AS, Flytoget AS, Ofotbanen

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. mai 2008

Plassoppsigelse utløp:

10. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

23. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

1832

Plassfratredelse mottatt:

6. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

11. juni 2008 kl 06.00. Plassfratredelsen opprettholdes for Flytoget

Plassfratredelse antall:

5

Mekling berammet:

10. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

6. juni 2008

Meklingsfrist:

11. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. juni 2008 kl. 01:35

Resultat
Forhandlingsløsning for Relacom AS 6.juni. Saken for Ofotbanen ble trukket 6. juni. For Flytoget la meklingsmannen frem forslag som begge parter anbefalte.

Vedtatt

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:31

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker