2008-029

År: 2008     Arkivkode: 315

Overenskomsten for Tine meieriene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Negotia

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Landbrukets Arbeidsgiverforening

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. mai 2008

Plassoppsigelse utløp:

12. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

28. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

240

Plassfratredelse mottatt:

13. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

18. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

240

Mekling berammet:

16. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2008

Meklingsfrist:

18. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

17. juni 2008 kl. 02:15

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:31

Saken ble opprettet: 29.mai 2008 kl. 09:08

Gå tilbake til rikssaker