2008-030

År: 2008     Arkivkode: 316

Revisjon av direkte overenskomst LSG

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
LSG Sky Chefs Norge AS

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. mai 2007

Forbud nedlagt/sendt:

29. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

14 medl. ved LSG Bergen, 126 medl. ved LSG Gardermoen. Tils.140 medl.

Plassfratredelse mottatt:

13. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

19. juni 2008 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

14 medl. ved LSG Bergen og 126 medl. ved LSG Gardermoen. Tils. 140 medlemmer

Mekling berammet:

19. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2008

Meklingsfrist:

20. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. juni 2008 kl. 01:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av arbeidsgiver, anbefalt av arbeidstaker.

Vedtatt

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:32

Saken ble opprettet: 29.mai 2008 kl. 10:56

Gå tilbake til rikssaker