2008-031

År: 2008     Arkivkode: 315

Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
De Samarbeide Organisasjoner

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mai 2007

Forbud nedlagt/sendt:

01./02. juni 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 300

Plassfratredelse mottatt:

13. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

17. juni 2008 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

4 medl.Deepsea Delta,3 medl.Transocean Leader,10 medl.West Venture,3 medl.Stena Don. Tils. 20 medlemmer

Mekling berammet:

16. og 17. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2008

Meklingsfrist:

18. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. juni 2008 kl. 03:30

Resultat
Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:32

Saken ble opprettet: 3.juni 2008 kl. 11:45

Gå tilbake til rikssaker