2008-032

År: 2008     Arkivkode: 312

Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

01/02. juni 2008

Plassoppsigelse antall:

415

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

17. juni 2008, kl 24.00

Plassfratredelse antall:

82 medl.Seadrill Offshore/West Venture,120 medl.Odfjell Drilling/Deep Sea Delta,65 medl.Transocean Offshore/Transocean Leader,75 medl.Stena Drilling/Stena Don,17 Universal Sodexho/West Venture,11 medl.Universal Sodexho/Transocean Leader,18 medl.Norsk Offshore Catering/Deep Sea Delta,27 medl.Trinity/Stena Don.Tils.415 medl.

Mekling berammet:

16. og 17. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2008

Meklingsfrist:

18. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. juni 2008 kl. 03:30

Resultat
Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:33

Saken ble opprettet: 3.juni 2008 kl. 11:49

Gå tilbake til rikssaker