2008-033

År: 2008     Arkivkode: 315

Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. juni 2008

Forbud nedlagt/sendt:

3. juni 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 230

Plassfratredelse mottatt:

13. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

17. juni 2008 kl. 24

Plassfratredelse antall:

55 medl.Transocean,9 medl.Universal Sodexho,52 medl.Stena Don,15 medl.Deep Sea Delta,93 medl.Seadrill,6 medl.Universal Sodexho.Tils.230 medl.

Mekling berammet:

16. og 17. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2008

Meklingsfrist:

18. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. juni 2008 kl. 03:30

Resultat
Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Vedtatt

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:34

Saken ble opprettet: 3.juni 2008 kl. 11:53

Gå tilbake til rikssaker