Riksmekleren logo

Meny

2008-035

År: 2008     Arkivkode: 315

Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006 - 30.03.2008.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

10. juni 2008

Forbud nedlagt/sendt:

12. juni 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 3700

Plassfratredelse mottatt:

24. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

30. juni 2008 kl 06.00.

Plassfratredelse antall:

Ca. 35 medl. ved barnehagene Tusseladden, Vollen, Breivika og Lille Frøbel AS - alle i Bodø

Mekling berammet:

27. og 28. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2008

Meklingsfrist:

29. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. juni 2008 kl. 01:30

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker anbefalte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Vedtatt

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker