Riksmekleren logo

Meny

2008-036

År: 2008     Arkivkode: 312

Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006-30.04.2008.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

10. juni 2008

Forbud nedlagt/sendt:

12. juni 2008

Plassoppsigelse antall:

3.835

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

30. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

1 medl. ved Breivika Barnehage, Bodø, 15 medl. ved Lille Frøbel Barnehage, Bodø, 10 medl. ved Tusseladden Barnehage, Bodø, 3 medl. ved Vollen Barnehage, Bodø. Tils.29 medl.

Mekling berammet:

27. og 28. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2008

Meklingsfrist:

29. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. juni 2008 kl. 01:30

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker anbefalte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Vedtatt

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker