2008-038

År: 2008     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2008 - avtale 281

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Helikopteransattes Forbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. september 2008

Forbud nedlagt/sendt:

22. september 2008

Plassoppsigelse antall:

65 medl i Norsk Helikopter as, 75 medl. i Lufttransport as, 369 medl. i Heli one as, 129 medl. i CHC Helikopter Service as, 33 medl. i Norsk Luftambulanse. Totalt:672 medl.

Plassfratredelse mottatt:

1. oktober 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

8. oktober 2008 kl. 00.00

Plassfratredelse antall:

19 meld. i Norsk Helikopter, 24 medl. i CHC Helikopter Service as, 40 medl. i CHC Heli-one, TAF, 90 medl. i CHC Heli-one, MF. Totalt 173 medlemmer

Mekling berammet:

7. oktober 2008

Krav om avsluttet mekling:

3. oktober 2008

Meklingsfrist:

8. oktober 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. oktober 2008 kl. 22:45

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:38

Saken ble opprettet: 22.september 2008 kl. 13:06

Gå tilbake til rikssaker