Riksmekleren logo

Meny

2008-039

År: 2008     Arkivkode: 316

Revisjon av tariffavtalene mellom LFF og Air France og mellom LFF og KLM

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Luftfartens Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Air France/KLM

Mekler:

Wenche Arntzen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

9. oktober 2008

Forbud nedlagt/sendt:

9. oktober 2008

Plassoppsigelse antall:

24 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

23. oktober 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

28. oktober 2008 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

17 medl. i Air France og 7 medl. i KLM

Mekling berammet:

28. oktober 2008

Krav om avsluttet mekling:

23. oktober 2008

Meklingsfrist:

29. oktober 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. oktober 2008 kl. 00:45

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker