2008-041

År: 2008     Arkivkode: 314

Revisjon av overenskomst 272

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. oktober 2008

Forbud nedlagt/sendt:

17. oktober 2008

Plassoppsigelse antall:

13.000 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

14. november 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

19. november ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

993

Mekling berammet:

17. og 18. november 2008 kl 10.00

Krav om avsluttet mekling:

13. november 2008

Meklingsfrist:

19. november 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

19. november 2008 kl. 04:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:40

Saken ble opprettet: 17.oktober 2008 kl. 11:05

Gå tilbake til rikssaker