2008-042

År: 2008     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2008 - Hovedavtale Tekna-NHO

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Tekna

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. oktober 2008

Forbud nedlagt/sendt:

26. oktober 2008

Plassoppsigelse antall:

7500

Plassfratredelse mottatt:

14. november 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

1. desember kl.00.00

Plassfratredelse antall:

1186

Mekling berammet:

26. november 2008 kl.10.00

Krav om avsluttet mekling:

21. november 2008

Meklingsfrist:

27. november 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. november 2008 kl. 04:50

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:40

Saken ble opprettet: 27.oktober 2008 kl. 13:43

Gå tilbake til rikssaker