Riksmekleren logo

Meny

2009-010

År: 2009     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2009

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2009

Plassoppsigelse antall:

ca 10000

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2009

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2009 kl 0600

Plassfratredelse antall:

514

Mekling berammet:

4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2009

Meklingsfrist:

27. mai 2009 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. juni 2009 kl. 09:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefaler forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 08:20

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker