Riksmekleren logo

Meny

2009-014

År: 2009     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2009

Plassoppsigelse antall:

28941

Plassfratredelse mottatt:

13. mai 2009

Plassfratredelse antall:

2300

Mekling berammet:

4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2009

Meklingsfrist:

27. mai 2009 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. juni 2009 kl. 06:50

Resultat
Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 08:33

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker