Riksmekleren logo

Meny

2009-018

År: 2009     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 7 - NSB AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
STAFO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2009

Forbud nedlagt/sendt:

4. mai 2009

Plassoppsigelse antall:

115

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2009

Plassfratredelse iverksettelse:

Arbeidstidens start 15. mai 2009.

Plassfratredelse antall:

17

Mekling berammet:

14. mai 2009

Krav om avsluttet mekling:

8. mai 2009

Meklingsfrist:

15. mai 2009 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. mai 2009 kl. 04:45

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker