2010-004

År: 2010     Arkivkode: 312

Nordisk NIS-avtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. februar 2010

Plassoppsigelse utløp:

23. mars 2017

Forbud nedlagt/sendt:

10. februar 2010

Plassoppsigelse antall:

150

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

tirsdag 23. april 2010 kl 00.00

Plassfratredelse antall:

140 medlemmer, avhengig av hvilke skip som ligger i nordisk havn på gjeldende tidspunkt.

Mekling berammet:

12. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2010

Meklingsfrist:

13. april 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. april 2010 kl. 03:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:14

Saken ble opprettet: 11.februar 2010 kl. 13:25

Gå tilbake til rikssaker