2010-005

År: 2010     Arkivkode: 311

Verkstedoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi- og dataoverenskomsten, Kartonasjeoverenskomsten og Teko-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. mars 2010

Forbud nedlagt/sendt:

23. mars 2010

Plassoppsigelse antall:

26959. Plassoppsigelsen omfatter også 3756 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

10. april 2010 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

26959. Plassfratredelsen omfatter også 3756 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

24. og 25. mars. 6., 7., 8., 9. og 10. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2010

Meklingsfrist:

11. april 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. april 2010 kl. 10:50

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Vedtatt av begge parter.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:16

Saken ble opprettet: 23.mars 2010 kl. 15:12

Gå tilbake til rikssaker