2010-006

År: 2010     Arkivkode: 311

Fellesoverenskomsten for byggfag

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Byggenæringens Landsforening

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mars 2010

Forbud nedlagt/sendt:

25. mars 2010

Plassoppsigelse antall:

16012. Plassoppsigelsen omfatter også 2747 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Plassfratredelse mottatt:

8. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

12. april 2010, kl 24.00

Plassfratredelse antall:

16012. Plassfratredelsen omfatter også 2747 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Mekling berammet:

7., 11., og 12. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

8. april 2010

Meklingsfrist:

13. april 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. april 2010 kl. 06:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Vedtatt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

13. april 2010

Mekling gjenopptatt:

17. april 2010

Mekling avsluttet:

17. april 2010 kl. 14:00

Resultat fra konflikten
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Konflikt avsluttet:

17. april 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:17

Saken ble opprettet: 25.mars 2010 kl. 14:23

Gå tilbake til rikssaker