2010-007

År: 2010     Arkivkode: 311

Riksavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mars 2010

Forbud nedlagt/sendt:

25. mars 2010

Plassoppsigelse antall:

6183. Plassoppsigelsen omfatter også 192 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Plassfratredelse mottatt:

8. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

12. april 2010 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

6136. Plassfratredelsen omfatter også 192 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

8., 11. og 12. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

8. april 2010

Meklingsfrist:

13. april 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. april 2010 kl. 05:30

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Vedtatt av begge parter.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:19

Saken ble opprettet: 25.mars 2010 kl. 14:49

Gå tilbake til rikssaker