2010-012

År: 2010     Arkivkode: 314

Miljøavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse antall:

35

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Arbeidstidens begynnelse den 15.04.2010

Mekling berammet:

6. 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. april 2010 kl. 12:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:22

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 17:04

Gå tilbake til rikssaker