2010-018

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomst for renholdsbedrifter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Wenche Elizabeth Arntzen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

18. april 2010

Plassoppsigelse antall:

4523. Plassoppsigelsen omfatter også 352 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

14. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

20. mai 2010, kl 06.00

Plassfratredelse antall:

1483. Plassfratredelsen omfatter også 27 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

18. , 19. og 20. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

14. mai 2010

Meklingsfrist:

20. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. mai 2010 kl. 00:30

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

20. mai 2010

Streik opptrapping:

25. mai 2010 kl 06.00: 938. Plassfratredelsen omfatter også 108 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Forhandling avsluttet:

27. mai 2010 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
Forhandlingsløsning

Konflikt avsluttet:

27. mai 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:26

Saken ble opprettet: 21.april 2010 kl. 13:28

Gå tilbake til rikssaker