2010-024

År: 2010     Arkivkode: 311

Frisøroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Håndverk

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

28. april 2010

Plassoppsigelse antall:

450

Plassfratredelse mottatt:

7. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 14. mai 2010

Plassfratredelse antall:

46

Mekling berammet:

11. og 12. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

7. mai 2010

Meklingsfrist:

12. mai 2010 kl. 15:00

Mekling avsluttet:

13. mai 2010 kl. 01:15

Resultat
Konflikt. Arbeidsgiverne sa nei til meklingsmannens forslag. Partene kom fram til en forhandlingsløsning på minstelønnssatsene etter mekling.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:34

Saken ble opprettet: 28.april 2010 kl. 12:54

Gå tilbake til rikssaker