2010-027

År: 2010     Arkivkode: 311

Tariffrevisjonen 2010 - Avtale 183 Speditørtariffen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og transportindustriens Landsforening

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

29. april 2010

Plassoppsigelse antall:

1354. Plassoppsigelsen omfatter også 44 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Mottatt 25. mai 2010, 3 nye medl. Fra 12. juni: 1 nytt medlem. Fra 17. juni: 29 nye medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

10. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Arbeidstidens begynnelse 15. mai 2010.

Plassfratredelse antall:

589

Mekling berammet:

13. og 14. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

10. mai 2010

Meklingsfrist:

15. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. mai 2010 kl. 05:30

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

15. mai 2010

Streik opptrapping:

18 ansatte fra arbeidstidens begynnelse 22. mai 2010. 491 ansatte fra arbeidstidens begynnelse 25. mai 2010. Opptrappingen omfatter også 28 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling gjenopptatt:

4. juni 2010

Mekling avsluttet:

4. juni 2010 kl. 22:55

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst- fram til en forhandlingsløsning. Svarfrist ble satt til 30. juni 2010 kl 12.00. - Godkjent

Konflikt avsluttet:

4. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:37

Saken ble opprettet: 30.april 2010 kl. 10:47

Gå tilbake til rikssaker