2010-028

År: 2010     Arkivkode: 312

Overenskomsten for Fiskeindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

2313

Plassfratredelse mottatt:

25. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

04. juni 2010, kl 24.00

Plassfratredelse antall:

1446.

Mekling berammet:

3. og 4. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

25. mai 2010

Meklingsfrist:

5. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

5. juni 2010 kl. 03:30

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget.

Godkjent.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:38

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 10:42

Gå tilbake til rikssaker