2010-030

År: 2010     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2010 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

ca 1800

Mekling berammet:

3., 4., 19., 20., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2010 kl. 11:15

Resultat
Partene meddelte at de anbefalte forslaget.

Godkjent.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:39

Saken ble opprettet: 27.mai 2010 kl. 12:16

Gå tilbake til rikssaker