2010-033

År: 2010     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon, EL og IT forbundet og Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

Fagforbundet 153.000 medl., FO 10.812 medl., Skolenes Landsforbund 3.274 medl., Musikernes Fellesorganisasjon ca 3.000 medl., EL og IT forbundet 160 medl. og Fellesforbundet 22 medl.

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

arbeidstidens begynnelse 27. mai 2010.

Plassfratredelse antall:

Mfo 46 medlemmer, EL & IT 54 medlemmer, Skolenes landsforbund 99 medlemmer, FO 206 medlemmer, og Fagforbundet 9503 medlemmer.

Mekling berammet:

4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2010 kl. 12:30

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2010

Streik opptrapping:

Fra 2. juni 2010: FO 204 medlemmer, Fagforbundet 14.742 medlemmer, Skolenes landsforbund 476 medlemmer og mfo 122 medlemmer. Fra 7. juni: Skolenes landsforbund 7 medlemmer, mfo 8 medlemmer. Fra 8. juni: Skolenes landsforbund 1 medlem, FO 117 medlemmer, Fagforbundet 1033 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

9. juni 2010

Mekling avsluttet:

9. juni 2010 kl. 14:00

Resultat fra konflikten
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl 12.00. Godkjent

Konflikt avsluttet:

9. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:41

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 13:03

Gå tilbake til rikssaker