2010-034

År: 2010     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta, Norsk Skolelederforbund, Parat, Bibliotekarforbundet, Det Norske Maskinistforbund, Lærernes Yrkesforbund, Norsk Radiografforbund og STAFO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 40.000

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai 2010, kl 07.00.

Plassfratredelse antall:

Delta 661 medlemmer, Norsk Skolelederforbund 10 medlemmer, Stafo 7 medlemmer, Det norske maskinistforbund 36 medlemmer, Bibliotekarforbundet 11 medlemmer, Parat 77 medlemmer og Lærernes Yrkesforbund 15 medlemmer.

Mekling berammet:

4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2010 kl. 12:30

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2010

Streik opptrapping:

Fra 2. juni 2010: Bibliotekarforbundet 1 medlem, Dnm 10 medlemmer, Parat 12 medlemmer og Delta 508 medlemmer. Fra 8. juni 2010: Parat 12 medlemmer. Fra 9. juni: Bibliotekarforbundet 15 medlemmer, Delta 348 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

9. juni 2010

Mekling avsluttet:

9. juni 2010 kl. 14:00

Resultat fra konflikten
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl 12.00. Godkjent

Konflikt avsluttet:

9. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:42

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 13:08

Gå tilbake til rikssaker