2010-036

År: 2010     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Forening, Siviløkonomene, Tekna, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO, Den Norske Jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 16.200

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Torsdag 27. mai 2010 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

243 medlemmer.

Mekling berammet:

4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2010 kl. 12:30

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2010

Mekling gjenopptatt:

9. juni 2010

Mekling avsluttet:

9. juni 2010 kl. 14:00

Resultat fra konflikten
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl. 12.00. Godkjent

Konflikt avsluttet:

9. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:44

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 13:23

Gå tilbake til rikssaker