2010-037

År: 2010     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

Fagforbundet 14.559, FO 1.490, Musikernes fellesorganisasjon 194 og Skolenes landsforbund 326

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai 2010.

Plassfratredelse antall:

Mfo 1 medlem, Fagforbundet 1604 medlemmer, FO 71 medlemmer, Skolenes landsforbund 14 medlemmer,

Mekling berammet:

4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. mai 2010 kl. 12:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Godkjent.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:45

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 14:34

Gå tilbake til rikssaker