2010-039

År: 2010     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, Forskerforbundet, Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

Nesten 10.000 medl.

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Torsdag 27. mai 2010

Plassfratredelse antall:

539 medlemmer

Mekling berammet:

4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. mai 2010 kl. 12:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget

Godkjent.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:46

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 14:44

Gå tilbake til rikssaker