2010-040

År: 2010     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Forening, Siviløkonomene, Tekna, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Den Norske jordmorforening.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 2.000

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Torsdag 27. mai 2010

Plassfratredelse antall:

180 medlemmer

Mekling berammet:

4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. mai 2010 kl. 12:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Godkjent.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:46

Saken ble opprettet: 3.mai 2010 kl. 14:50

Gå tilbake til rikssaker