2010-041

År: 2010     Arkivkode: 311

IKT-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

94. Plassoppsigelsen omfatter også 108 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Sist oppdatert: 10. juni 2010 kl. 17:56

Saken ble opprettet: 5.mai 2010 kl. 13:23

Gå tilbake til rikssaker