2010-042

År: 2010     Arkivkode: 311

Landsoverenskomsten for elektrofagene NT

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Teknologi

Mekler:

Wenche Elizabeth Arntzen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

11464. Plassoppsigelsen omfatter også 454 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

31. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

05. juni 2010, kl. 07.00

Plassfratredelse antall:

9854. Plassfratredelsen omfatter også 25 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 9. juni 2010: 27 medlemmer.

Mekling berammet:

3. og 4. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2010

Meklingsfrist:

5. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

5. juni 2010 kl. 07:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:56

Saken ble opprettet: 5.mai 2010 kl. 13:28

Gå tilbake til rikssaker