2010-047

År: 2010     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 7 - NSB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

12. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

1021

Plassfratredelse mottatt:

27. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

1. juni 2010, ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

47.

Mekling berammet:

31. mai 2010

Meklingsfrist:

1. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. juni 2010 kl. 04:45

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslaget. For så vidt gjelder Trafikkservice AS, oppsto det enighet mellom partene i samsvar med partenes egen protokoll.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:07

Saken ble opprettet: 12.mai 2010 kl. 12:16

Gå tilbake til rikssaker