2010-052

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomst for Heisfaget

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Teknologi

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

14. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

657. Plassoppsigelsen omfatter også 48 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

14. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

19. juni 2010 kl 07.00

Plassfratredelse antall:

39 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 3 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler i de samme avtaleområder

Mekling berammet:

17. og 18. juni 2010. Ny mekling 17. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

14. juni 2010

Meklingsfrist:

19. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. august 2010 kl. 07:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:11

Saken ble opprettet: 14.mai 2010 kl. 14:00

Gå tilbake til rikssaker