2010-054

År: 2010     Arkivkode: 311

Service- og vedlikeholdsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2010

Plassoppsigelse utløp:

3. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

14. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

351

Plassfratredelse mottatt:

21. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

26. juni kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

351.

Mekling berammet:

23. og 24. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. juni 2010

Meklingsfrist:

24. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

22. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Partene kom fram til forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 23. juni 2010 kl. 11:07

Saken ble opprettet: 14.mai 2010 kl. 14:10

Gå tilbake til rikssaker