2010-056

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 2 Norges Bank

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Siviløkonomene, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Norges Juristforbund, Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig forening, Samfunnsviternes Fagforening og NITO-Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

14. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

110

Plassfratredelse mottatt:

4. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

9. juni 2010 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

42.

Mekling berammet:

8. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

4. juni 2010

Meklingsfrist:

9. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 8. juni 2010 kl. 08:30

Saken ble opprettet: 14.mai 2010 kl. 14:20

Gå tilbake til rikssaker