2010-058

År: 2010     Arkivkode: 311

Møbel, Interiør og Trevare overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. mai 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Forbud nedlagt/sendt:

30. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

1639

Plassfratredelse mottatt:

17. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

25. juni 2010 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

1072.

Mekling berammet:

22. og 23. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

17. juni 2010

Meklingsfrist:

24. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. juni 2010 kl. 02:30

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:13

Saken ble opprettet: 3.juni 2010 kl. 09:29

Gå tilbake til rikssaker