2010-059

År: 2010     Arkivkode: 311

Landbaseavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

2. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

114. Plassoppsigelsen omfatter også 32 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

1. juli 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

7. juli 2010 kl 24.00.

Plassfratredelse antall:

136 medlemmer

Mekling berammet:

6. og 7. juli 2010

Krav om avsluttet mekling:

1. juli 2010

Meklingsfrist:

8. juli 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

8. juli 2010 kl. 04:20

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:14

Saken ble opprettet: 7.juni 2010 kl. 13:34

Gå tilbake til rikssaker