2010-061

År: 2010     Arkivkode: 315

Flyttbare offshoreinnretninger samt boring på permanent plasserte innretninger.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

8. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 2490 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

18. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

24. juni kl 24.00

Plassfratredelse antall:

392 medlemmer

Mekling berammet:

24. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

18. juni 2010

Meklingsfrist:

25. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. juni 2010 kl. 07:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:15

Saken ble opprettet: 8.juni 2010 kl. 15:22

Gå tilbake til rikssaker