2010-063

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomst for Taxi/drosjesentraler

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

9. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

18 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

4. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Fredag 3. september 2010 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

18

Mekling berammet:

2. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

4. august 2010

Meklingsfrist:

3. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

2. september 2010 kl. 17:15

Resultat
Under meklingen nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:18

Saken ble opprettet: 11.juni 2010 kl. 08:55

Gå tilbake til rikssaker