2010-064

År: 2010     Arkivkode: 314

Overenskomst for Transportselskaper i Norge Taxisentraler

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Negotia

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

9. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

67 medlemmer

Mekling berammet:

2. september 2010

Mekling avsluttet:

2. september 2010 kl. 17:15

Resultat
Under meklingen nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:18

Saken ble opprettet: 11.juni 2010 kl. 08:58

Gå tilbake til rikssaker