2010-065

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10 Helse

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta, Parat og Bibliotekarforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

10. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 8000

Plassfratredelse mottatt:

24. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 29. juni 2010.

Plassfratredelse antall:

190 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

24. juni 2010

Meklingsfrist:

29. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. juni 2010 kl. 01:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

29. juni 2010

Streik opptrapping:

5. juli 2010: 157 medlemmer. Fra 13. juli 2010: 191 medlemmer. Fra 14. juli 2010: 25 medlemmer.

Lønnsnemnd foreslått:

13. juli 2010 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

13. juli 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:19

Saken ble opprettet: 11.juni 2010 kl. 09:14

Gå tilbake til rikssaker