2010-066

År: 2010     Arkivkode: 315

Overenskomsten for Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Negotia

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Landbrukets Arbeidsgiverforening

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

10. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 970

Mekling berammet:

23. og 24. august 2010

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 19. august 2010 kl. 14:28

Saken ble opprettet: 14.juni 2010 kl. 13:24

Gå tilbake til rikssaker