2010-067

År: 2010     Arkivkode: 311

184 Oljeavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

26. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

13. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

33 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

20. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

25. august 2010, kl 24.00

Plassfratredelse antall:

5

Mekling berammet:

25. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

20. august 2010

Meklingsfrist:

26. august 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. august 2010 kl. 03:15

Resultat
Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med møteboken. Arbeidsgiver meddelte at de anbefalte forslaget. Arbeidstakerne sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:20

Saken ble opprettet: 15.juni 2010 kl. 13:48

Gå tilbake til rikssaker