2010-068

År: 2010     Arkivkode: 314

Oljetransportavtalen nr 488

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Forbud nedlagt/sendt:

13. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

58 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

19. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

25. august 2010 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

51 medlemmer

Mekling berammet:

25. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

19. august 2010

Meklingsfrist:

26. august 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. august 2010 kl. 03:15

Resultat
Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:21

Saken ble opprettet: 15.juni 2010 kl. 13:50

Gå tilbake til rikssaker